องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เลขที่ 111/3 หมู่ 1 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84220
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7795-0022
E-mail : office@chaikram.go.th
เว็บไซต์ www.chaikram.go.th

แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม