การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปืรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
   
 
   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2564