หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศหลักเกณฑ์และมาตรฐานการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563