การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปืการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2565