ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีจดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 เม.ย. 2565
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อถุงยังชีพ ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 มี.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 มี.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 มี.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 มี.ค. 2565
6 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแแอสฟัสติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่วง บ้านศรีชัยคราม - วัดนอก หมู่ที่ 1-2 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 มี.ค. 2565
7 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต จากสายดอนดาน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 มี.ค. 2565
8 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่วง บ้านศรีชัยคราม -บ้านวัดนอก หมู่ที่ 1 - ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 มี.ค. 2565
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเชื่อเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ก.พ. 2565
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างต่อสัญญาให้บริการเช่าพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60