ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสลึง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
08 ก.ย. 2564
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร ซอยคีรีวงศ์ หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 ก.ย. 2564
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 เศรษฐกิจฐานราก ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ก.ย. 2564
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 ก.ย. 2564
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ก.ย. 2564
6 ซื้อวัสดุการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ก.ค. 2564
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ก.ค. 2564
8 วัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ที่กักกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ก.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) วัดนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 ก.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53