แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
12 ก.ค. 2564
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 มี.ค. 2563
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
26 มิ.ย. 2562
4 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
26 มิ.ย. 2558
5 แผนพัฒนาตำบลสามปี 2558-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
27 มิ.ย. 2557
6 แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
27 มิ.ย. 2556
7 แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
29 มิ.ย. 2555
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม เรื่อง รายงานการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2554-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
06 ม.ค. 2555
9 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
22 ก.ค. 2554
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
107
18 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2