ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 อำนาจหน้าที่ของ อบต.ไชยคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 ต.ค. 2563
2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลสายอำนวยการท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
78
17 เม.ย. 2563
3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลสายวิชาการและสายทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
110
17 เม.ย. 2563
4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
17 เม.ย. 2563
5 ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 เม.ย. 2563
6 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
08 เม.ย. 2563
7 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนครู 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 เม.ย. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
06 ก.พ. 2563
9 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
02 ต.ค. 2562
10 จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
10 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2