ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 มี.ค. 2565
2 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ชองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 ม.ค. 2565
3 รายละเอียด ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
04 ม.ค. 2565
4 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 พ.ย. 2564
5 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 พ.ย. 2564
6 ประกาศ การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 พ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
01 พ.ย. 2564
8 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Ploicy) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
15 ก.ค. 2564
10 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
31 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20