กฏหมายและระเบียบ อปท.
เรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาดประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
  รายละเอียด : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาดประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 119 คน