การขออนุญาตต่างๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 พ.ค. 2563
2 การยื่นแบบ/ชำระภาษี
1008
26 ธ.ค. 2559
3 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
14 ก.ย. 2558
4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
931
25 ต.ค. 2557
5 การขออนุญาตใช้น้ำประปา
970
25 ต.ค. 2557
6 การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
948
25 ต.ค. 2557
7 แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการด้านการชำระภาษีต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
861
20 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1