การขออนุญาตต่างๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การยื่นแบบ/ชำระภาษี
995
26 ธ.ค. 2559
2 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
14 ก.ย. 2558
3 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
913
25 ต.ค. 2557
4 การขออนุญาตใช้น้ำประปา
950
25 ต.ค. 2557
5 การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
910
25 ต.ค. 2557
6 แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการด้านการชำระภาษีต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
851
20 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1