การขออนุญาตต่างๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
68
22 พ.ค. 2563
2 ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
09 พ.ค. 2563
3 การยื่นแบบ/ชำระภาษี
1077
26 ธ.ค. 2559
4 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
14 ก.ย. 2558
5 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
1011
25 ต.ค. 2557
6 การขออนุญาตใช้น้ำประปา
1033
25 ต.ค. 2557
7 การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1000
25 ต.ค. 2557
8 แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการด้านการชำระภาษีต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
899
20 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1